ประเภทห้องพัก

แดนซ์ซิ่ง เอเลเฟนท์ ฮอสเท็ล (Dancing Elephant Hostel) เกาะพะงัน มีประเภทห้องพักไว้บริการทั้งหมด 6 แบบด้วยกันดังนี้

ห้องพักสำหรับ 3 คน (Triple Room) แดนซ์ซิ่ง เอเลเฟนท์ ฮอสเท็ล (Dancing Elephant Hostel)

ห้องพักสำหรับ 3 คน (Triple Room)

หอพักรวม (Mixed Dormitory) แดนซ์ซิ่ง เอเลเฟนท์ ฮอสเท็ล (Dancing Elephant Hostel)

หอพักรวม (Mixed Dormitory)

ห้องพัก เตียงใหญ่ (Double Room) แดนซ์ซิ่ง เอเลเฟนท์ ฮอสเท็ล (Dancing Elephant Hostel)

ห้องพัก เตียงใหญ่ (Double Room)

ห้องพัก เตียงแฝด (Twin Room) แดนซ์ซิ่ง เอเลเฟนท์ ฮอสเท็ล (Dancing Elephant Hostel)

ห้องพัก เตียงแฝด (Twin Room)